X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

صبح امروز  دوشنبه مورخ 23 جوزا 1390 تعدادی زیادی از شهروندان باتجمع در جوار مسجد رهبر شهید، مرکز بامیان با شعار دادن مرگ بر تروریزم اعتراض مدنی مسالمت آمیز خود را آغاز نمودند. 

این تظاهرات که الی چوک استاد مزاری (ره) ادامه پیدا نمود تمامی اشتراک کنندگان خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین به شهادت رسانیدن آقای ضحاک شدند. 

در اخیر قطع نامه ای به به خوانش گرفتند. 

در این قطع نامه آمده است " این در حالی است که بامیان ومناطق مرکزی از جمله امن ترین مناطق کشور وبده وپروسه خلع سلاح به صورت کامل در این مناطق صورت گرفته است... دولت همانطوریکه در قسمت انکشاف وپیشرفت این ولایت توجه نمی کند در قسمت تامین امنیت راه های مواصلاتی آن نیز توجه ندارند." 

همچنان در قسمت دیگر این قطع نامه امده است: جای بسی تاسف است که دولت نه تنها در این گونه موارد این جنایتکاران شناخته شده را به سزای اعمال نرسانیه بلکه این جنایتکاران با استفاده از بی تفاوتیها وچشم پوشی های دولت دامنه فعالیت های شانرا گسترش داده است". 

این قطع نامه دارای سه خواست مشخص به شرح ذیل می باشد. 

1- از بین بردن عاملان ومسببین این نا امنی ها به خصوص قاتلین شهید ضحاک ومسببین قتل وغارت مسافرین در مسیر کابل الی بامیان. 

2- تامین امنیت شهروندان افغانستان در همه راهها و جاده های کشور. 

3- ما از نیروهای آیساف خواهان تجدید وتعدیل نظرشان در خروج از افغانستان و تامین امنیت واقعی در این کشور میباشیم . 

همچنان گفتنی است جمعی ازتظاهرات کنندگان با پرپایی خیمه در چوک شهید مزاری به اعتراض خود الی  دو روز ادامه دادند.