دوشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1390

                                      

 

به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می شود اینکه:

اگر کسی از شما در ایران مشکلات حقوقی به شمول قضایای ترافیکی و حادثات ناشی از کار داشته باشد، وکیلی که در ایران هم تجربه کاری دارد و فعلا استاد پوهنتون و وکیل دارای جواز به شماره 931 از انجمن مستقل وکلای مدافع می باشد، دوسیه های شما را در ایران پیگیری می کند و به نتیجه می رساند.

آدرس دفتر:

کابل- پل سرخ، منزل دوم مارکیت برادران امینی، دفتر شماره 14

تلفن:

0789796899

هاشم احمدی