شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1390

مسئولان ریاست معارف بامیان می گویند که ساختمان الحاقیه مکتب قریه توپچی مرکز این ولایت رویدست گرفته شده است. انتظار میرود تا پایان سالروان با اعمار 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری به ساختمان این مکتب افزوده شود.  

به گزارش آژانس خبری روز؛ محمدرضا ادا رئیس معارف بامیان میگوید ؛ کار ساختمان الحاقیه این مکتب 218 هزار دالر امریکایی هزینه بر میدارد که از سوی کشور جاپان تمویل می گردد.  

 

وی افزود؛صنوف درسی این مکتب که در گذشته توسط موسسه شهدا ارگا نیزیشن ساخته شده بود ، ظرفیت گنجایش دانش آموزان را ندارد. او گفت که به نسبت نبود صنوف درسی شماری از دانش آموزان در زیر خیمه درس میخوانند.  

به گفته رییس معارف بامیان در حال حاضر 700 دانش آموز دختر و پسر در این مکتب مشغول درس خواندن هستند. ثمرگل شاگرد صنف دهم مکتب توپچی در شهر بامیان میگوید که به خاطر کمبود صنوف درسی بسیاری از شاگردان در زیر خیمه ها در س میخوانند.  

وی که ازاعمار صنوف درسی در مکتب شان اظهار خرسندی میکرد به آژانس خبری روز ؛ گفت : ما که در زیر خیمه درس میخواندیم ، صدای معلم خود را بخوبی شنیده نمیتوانستیم چراکه سرو صدا های بیرونی جریان درس را اخلال میکرد. این هفتمین مکتب است که از آغاز سالروان خورشیدی کار ساختمان آن در ولایت بامیان بنا یافته است. با این حال مسئولین معارف بامیان میگویند که هنوز هم به 2000 صنف درسی دیگر در این ولایت نیازاست.(روزنیوز)