شنبه 4 تیر‌ماه سال 1390

بنا وعده های سپرده شده حکومت به مردم که قاتلین ضحاک به سزای اعمال شان خواهد رسید، طی یک عملیات تصفیوی  نیروهای امنیتی افغانستاتن سرگروپ دهضت افگنان در دره غوربند با 14 تن از همراهان شان دستگیر گردید. 

این عملیات به خوبی و با تلفات سنگین بر دهشت افگنان شام دیروز (5 شنبه مورخ 2 سرطان) پایان یافت.  

امیدوارم که اسن گروه دهشت افگن به سزای اعمال شان برسند.