چهارشنبه 15 تیر‌ماه سال 1390

دیروز در مجلس عمومی ولسی جرگه در بحث مبنی بر متهم نمودن حکومت بر عدم تطبیق و در نظز گرفتن فیصله های ولسی جرگه از جانب اعضای مجلس، جنرال نظیفه ذکی نماینده مردم کابل، بدلیل اینکه چرا خانم احمد زی نماینده کوچی ها بحث را انحصاری نموده و در ابتدا با لحن شدید که تو چی حق داری مجلس را به گروگان بگیریو بعد با حواله نمودن بوت هایش به سمت وی ، احمدزی را مورد هدف قرار داد. 

اما به ادامه این گفتگو تهدید آمیز به نزدیک وی رفته چند سیلی عسکری را حواله صورت دختر کوچی نمود. 

خانم احمد زی بوت جنرال را گرفته وبعداً در مقابل رسانه در بیرون تالار وی را انسان نالایق توصیف نمود. 

جنرال ذکی یکی از جنرالان قبلی وزارت امور داخله بوده که در پست های مهم دولتی انجام وظیفه نموده است. 

شوهر وی از ولایت بدخشان می باشد.