پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1390

عکسهای سه دوست خوبم وشخصیت های با استعداد کشورم تحت عنوان غزنی از دیگاه دیگر در کابل برگزار گردیده است. 

بنا به دعوت دوست عزیزم مهدی مهرآئین(عکاس بامیان) در این نمایشگاه رفتم برایم خیلی جالب بود وعکسهای زیبایی هم به نمایش گذاشته شده بود. 

در این نمایشگاه که عکسهای زیادی به نمایش گذاسته شده یک موضوع توجه ام را به خود جلب نمود، در یک گوشه نمایشگاه بیوگرافی سه عکاس و جوانان با استعداد کشور هر یک مهدی مهرائین، محمد رضایی و قادر رحیمی نیز تحریر شده بود. 

در بخش از بیوگرافی مهرآئین تحریر شده بود (عکاس بامیان) این لقب را به این منظور داده بود که به گفته نویسنده شاید بشترین عکس از طبیعت و مردم بامیان را بدلیل اقامت بیشتر وی در این سر زمین فرهنگی با خود دارد. 

دقیق بیاد دارم که آقای مهرآئین به من گفت مصمم هستم تا نمایشگاه عکس از بامیان را در صورت فراهم شدن زمینه در بامیان وکابل برگزار کنم. 

من یقیین دارم که نزد این دوست عزیزم بهترین وتاریخ سازترین عکسهای ده سال اخیر بامیان وجود دارد.  

وموضوع دیگر برایم جالب بود آن هم وضعیت مغاره نشینان جاغوری که در یک عکس بنمایش گذاشته شده بود. 

بهر صورت برای همه دوستان وشخصیت های عزیز کشورم ومردمم که بدون چشم داشت به امتیازات خاصی در فکر تغییر وکار برای مردم شان اند وهر آنچه می گویند به آن متعهد اند. 

در اخیر دستان این سه عزیز  همیشه توانا باد.