یکشنبه 26 تیر‌ماه سال 1390

با حضور مقامات ارشد دولتی در بامیان  امروز ۲۶ سرطان ۱۳۹۰ پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان رسما آغاز شد. 

گزارش مفصل این خبر در سایت فارسی بی بی سی    

 

اما به عقیده من اگربه آسیب پذیری های موجود بامیان از هر لحاظ هم از لحاظ انکشافی واز لحاظ امنیتی توجه نشود در دراز مدت این پروسه به چالش مواجه خواهد شد چون بامیان آسیب پذیری های خاص خود را دارد.