چهارشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1390

بنقل از پایگاه اطلاع رسانی جاغوری یک طیاره که چندی قبل توسط صابرشاه یک جوان با استعداد کشور در جاغوری ساخته شده بود موفقانه پرواز نموده است. 

 

منبع گزارش وتفصیل آن