شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

دیروز جمعه جای شما خالی با جمعی از دوستان اهل دل وعلم رفته بودیم بند امیر، منظره زیبای بند امیر هرگز برایم تکراری نشده در حالیکه شاید بیشتر از ده ها مرتبه رفته باشم.

تعدادی از شهروندان با جمعه دوستان وخانواده های شان بریا تفریح از کابل وسایر شهر ها آنده بودند وخیمه های برپا کرده بودند، موضوعیکه در همان ابتدا توجه ام را بخود جلب حرد تفاوت در مقدار آب بند ها خصوصا بند پنیر و پودینه بود، دوستان که دیده اند بیاد خواهند داشته که آب  تمامی بند ها به همدیگر وصل بود یعنی بین هم می ریزید ولی اکنون چنین نیست. 

                                                  

در این مورد از سید محمد جواد یکی از باشندگان محل ودر عین حال محافظ پارک ملی پرسیدم وی برایم گفت بلی آب تمامی بند ها بطور قابل توجه کم شده .

اقای جواد میگوید بنا به گفته های مردم محل وموسفیدان 90 سال قبل نیز چنین خشکسالی در این جا رخ  داده بود.

اما در همین حال خیلی از مردم عقیده دارند که آب بند امیر اصلا کم و زیاد نمی شود ولی من دیدم که کم شده.

این در حالیست که مقامات محلی بامیان چندی قبل از خشکسالی های که امسال رخ داده به شدت ابراز نگرانی نموده بودند.