یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1390

براساس پشنهاد وزارت امور داخله ومنظوری ریاست جمهوری محترم سمونوال جمعه گلدی یاردم قوماندان امنیه ولایت بامیان به پیشوار نود دومین سالروز استرداد استقلال کشور به رتبه مل پاسوالی ترفیع تموده است. به همین مناسبت صبح امروز یکشنه 30 اسد 1390 مراسم باشکوهی با حضور داکتر حبیبه سرابی والی بامیان، اعضا شورا ولایتی، رئیس امنیت ملی وتعدادی از مقامات محلی که در صحن آن قوماندانی برگزار گردیده بود، نشان رتبه مل پاسوالی آقای یاردم توسط والی این ولا به شانه هایش نصب گردید. 

 

 داکتر سرابی در سخنان کوتاهی در این مراسم ضمن تبریکی به قوماندان امنیه بامیان خطاب به منسوبین پولیس ملی در این ولایت گفت: رتبه مل پاسوالی آقای یاردم بر اساس حمایت بی دریغ شما سربازان دلیر می باشد که وی را موفق به این مقام نمودید. وی افزود: من از کارکرد شما تشکری نموده و آروز دارم تا تمای تان به عنوان فرزندان صدیق این کشور در تامین امن ونظم عامه نهایت تلاش نماید. والی بامیان یاد آور شد که در اولین روزهای کاری اش نشان افسری خانم ناهید رضایی یکی از بانوان شجاع پولیس را را نصب نمودم وامروز رتبه جنرالی آقای یاردم را. قوماندان امنیه بامیان ضمن تشکری از اعتماد مقام ولایت، وزیر امور داخله و جلالتماب رئیس جمهور افغانستان گفت : تعهد می سپارم که در انجام وظایف خویش با در نظر داشت احکام قانون در خدمت مردم شریف افغانستان باشم. به گفته آقای یاردم رسیدن به رتبه جنرالی آرزو هر منسوب قواه مسلح افغانستان واگر این آرزو را نداشته باشد ناکام خواهند بود. جمعه گلدی یاردم که سال گذشته به این سمت تعیین گردید، تاهنوز توانسته در تامین امنیت با همکاری مردم در ولایت بامیان موفق باشد.