سه‌شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1390

 

 

تعدادی زیادی از جوانان را می بینم که فهم اندک ترین مسایل شرعی برایش مشکل است ولی به خود زحمت نمی دهند حد اقل برای معلومات خود سری به رساله های دینی  بزنند. 

این رساله را از دفتر آیت الله محقق کابلی(مدظله العالی) /بامیان به عنوان هدیه دریافت نمودم. بدون شما هم میتوانید از تمامی دفاتر آیات عظام این رساله ها را دریافت نماید.