شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1390

بامیان یکی از ولایات امن ودر عین حال عاری از زرع مواد مخدر می باشد، به گفته مسئولنی محلی از چند سال قبل زرع این مواد مضر به صفر نگهداشته شده است.

اما با این همه این ولایت بین سالهای 1381 الی 1387 مسیر امن ترافیک و قاچان مواد مخدر بدلیل وجود جاده های فرعی و غیر قابل دستری دایم، از شمال به جنوب غرب ( ولایات بدخستان، تخار ، بغلان وکندز به استقامت هلمند) بوده است.

این مسیر با تقلیل زرع مواد مخدر در ولایت شمال و شمال شرقی کشور بدون عابر بود، اما متاسفانه با افزایش زرع مواد مخدر (تریاک) در ولایت شمالی متذکره آهسته آهسته خطر احیا این مسیر امن دوباره متصور است. 

                                                            

با تائید این بررسی پولیس بامیان در اواخر هفته قبل یک محموله بزرگ مواد مخدر که به شکل ماهران در موتر بابری کوچک جاسازی شده از ولایت بغلان بقصد هلمند در حرکت بود، در ولسوالی پنجاب این ولایت با دوتن از که واسطه متذکره را رانندگی منمو دند دستگیر نموده است.

عبدالمعروف وحدت آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان در این خصوص می گوید: افراد متذکره که یکی باشنده ولسوالی باغران ولایت هلمند و دیگری اصلا باشنده ولسوالی سیغان بامیان و فعلی در ولایت بغلان می باشد، مقدار148 عشاریه 500 کیلوگرام تریاک را در کف یک واسطه نقیله بابری بطور ماهرانه جاسازی نموده بود بر اساس اطلاعات دقیق اپراتیفی بالفعل کشف وضبط گردید.

وی افزود: مبدا حرکت این قاچاقبران ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان بوده است.

در همین حال مل پاسوال جمعه گلدی یاردم قوماندان امنیه ولایت بامیان ضمن تاکید بر تشدید برنامه های اپراتیفی و کشفی در راستای مبارزه با تولید، قاچاق وترافیک مواد مخدر در این ولایت میگوید: پولیس بامیان نهایت تلاش خود را خواهند نمود تا با هر نوع پدیده غیر قانونی بطور قاطعانه برخورد نماید.

آقای یاردم از مردم خواست مثل همیشه نیروهای امنیتی خویش را از خود دانسته ودر این راستا همکاری جدی تر نمایند.