دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390

متاسفانه در این دنیایی مجازی (انترنیت) یک تعداد انسان نما ها بدون انیکه نام خود را بنویسند نظرات خود را ارسال می نماید . 

این عمل خیلی بزدلانه است نقد بر موضوع یک امر پسندیده  بوده اما یک تعداد نه تنها اینکه چیزی برای گفتن و نقد ندارند بلکه بی شرمانه به فحاشی می پردازند و افراد دیگر را از این طریق فحش میدهند. 

اگر بطور ناخود آکاه این نظرات روی صفحه برود بدون شک بر روابط من و دوستانم تاثیر دارد شاید بگویند که من به عمد اینکار را میکنم و آنان را با الفاظ زشت این گونه افراد تحقیر می نمایم. 

مرد باش و مردانه بنویس و از حرف خود دفاع کند