یکشنبه 3 مهر‌ماه سال 1390

 

"کتاب اصول محاکمات مدنی" که شرحی جامعی است بر قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، توسط محترم هاشم احمدی استاد حقوق «موسسه تحصیلات عالی کاتب» در 391 صفحه از چاپ خارج شده است.
این کتاب دارای مطالب علمی و تمرین های عملی بسیار مفید برای افزایش دانش حقوقی دانشجویان، وکلای دعاوی، حارنوالان و قضات می باشد.
کتاب مذکور از پنج بخش اصلی به شرح ذیل تشکیل شده است:
1- بخش اول تحت عنوان کلیات، به تعریف اصول محاکمات، هدف، فواید و تاریخچه محاکمات وضاحت داده است.
2- بخش دوم به تعریف دعوا، معرفی انواع دعوا و شرایط عمومی و اختصاصی هر دعوا پرداخته است.
3- بخش سوم صلاحیت محاکم را از نظر ذاتی و حوزوی بررسی نموده، راه حل اختلاف صلاحیت و صلاحیت قاضی را بیان نموده است.
4- در بخش چهارم شرایط شکلی محاکمه بررسی شده است که عمدتا عبارتند از:
کیفیت تقدیم عریضه، شرایط عریضه، چگونگی ابلاغ، کیفیت محاکمه و انواع محاکمه، بررسی اعتراضات ابتدایی، نحوۀ صدور فیصله و قرار، همین طور معرفی ادله اثبات دعوا و ریاست حقوق وزارت عدلیه.
5- در بخش پنجم و پایانی، راههای شکایت از فیصله ها و قرارهای صادره محاکم بررسی شده و استیناف طلبی، فرجام خواهی و تجدید نظر طلبی به صورت مفصل و علمی مطرح شده است

ضمنا علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب به آدرس ذیل مراجعه و یا تماس بگیرند.


افغانستان - کابل:چهار راهی پل سرخ، شمس مارکیت، طبقه زیرین، کتابفروشی مقصودی.
تلفن:0799022964  

 

نکته: استاد هاشم احمدی در ولسوالی ورس ولایت بامیان متولد شده و فعلاْ یکی آموزگاران برجسته موسسه تحصیلات عالی کاتب در دانشکده حقوق می باشد که شخصاْ افتخار شاگردی ایشان را دارم.(مدیر مسئول وبلاگ)

منبع : ویبسایت موسسه تحصیلات عالی کاتب