سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1390

بنا به گفته های مسئولین محلی اتاقهای تجارت در بامیان امروز انتخابات این اداره  با همکاری تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات با حضور ناظرین از نهاد های  داخلی و بین المللی برگذار میگردد.   

 

 

محمدی مسئول اتاقهای تجارت در بامیان می گوید: تا هنوز ۷۰۰ تن تجار کارت اشتراک در رای دهی را اخذ نموده از این جمع ۱۶۰ تن آنان را زنان تشکیل میدهد. 

به گفته آقای محمدی سهمیه تجاران ولایت بامیان در مجمع عمومی اتاقهای تجارت کشور صرف ۹ نفر میباشد. 

وی می افزاید برای احراز این ۹ کرسی ۱۵ تن خود را نامزد نموده که دو تن آنان زن میباشد.  

صغرا عطایی آمر دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در بامیان نیز در این زمینه میگوید: دفتر کمیسیون انتخابات تسهل کننده تخنیکی این روند می باشد. 

وی علاوه می نماید که بر علاوه این دفتر یک ناظر نیز خواهد داشت.

این در حالیست برای اولین بار چنین انتخابات در سکتور خصوصی در بامیان بر گزار میگردد.  اما در اعلامیه که از طرف اتاقهای تجارت وصنایع بامیان منتشر شده دومین دور انتخابات سراسری اتاق تجارت وصنایع افغانستان اعلام کرده.  

نکته: عکس تزئینی است