دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1390

امروز دهم میزان به  پیشواز13 میزان روز جهانی معلم، با حضور مقامات محلی، جمع کثیری از مردم، معلمین ودانش آموزان در مرکز بامیان از طرف ریاست معارف این ولایت تجلیل شد.

محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این مراسم از مردم خواست تا در زمینه آموزش وپرورش دولت را بعد از این نیز مثل همیشه همکاری نمایند.

وی گفت: فرزندان این مرزوبوم همانطوریکه به معارف توجه دارند همان قسم از آن وارزش های بشری دیگر با سرو جان دفاع خواهند نمود.

آقای مبلغ همچنان گفت : ما امیدوار هستیم تا دولت مرکزی به محلات که از ارزش های اسلامی وبشری وهمچنان صلح وامنیت دفاع میکنند توجه بشتر نماید.  

در همین حال محمد رضا اداة رئیس معارف ولایت بامیان به دست آورد های امسال معارف در این ولایت  اشاره نموده گفت: با همکاری نزدیک مردم معارف دوست بامیان توانسته ایم امسال 18 باب مکتب در سطوح مختلف را ایجاد وتعمیر 15 باب مکتب تحت کار می باشد ودر صورت فرصت کاری امسال به بهره برداری سپرده خواهد شد.

آقای ادا می گوید: هم اکنون در 341 باب مکتب به تعداد 125965 دانش آموز دختر وپسر که از مجموع آن 40% دختران می باشد مشغول فراگیری علم ودانش هستند.

رئیس معارف بامیان در مورد چالشهای معارف در این نیز گفت: نبود معلمین مسلکی، اتاق های کافی واستندرد برای تدریس، کتابخانه ولابراتوار وهمچنان نبود آب صحی در مکاتب از عمده ترین چالشها فراروی معارف بامیان است.

وی تاکید میکند که هم اکنون به تعداد 2000 اتاق درسی شدیداً نیازمند بوده و گر به این مشکلات توجه نشود دانش آموزان مجبور به ادامه تحصیل در اماکن آزاد  خواهند بود.

رقیه دانش آموز یکی از مکاتب بامیان میگوید: با وجودیکه مسئولین در زمینه حل مشکلات ما زحمت میکشد ولی تا هنوز هم ما مشکلات زیادی چون فاصله زیاد مکاتب، نبود لابراتوار واستادان مسلکی خصو.صا در بخشهای پشتو و علوم ساینسی از مشکلات جدی مکاتب ما می باشد.

گفتنی است که در اخیر مراسم لوح سپاس به خاطر زحمت کشی وحمایت همه جانبه والی بامیان ورئیس معارف این ولایت از طرف آمرین مکاتب مرکز بامیان ومجتمع زنان ولسوالی یکه ولنگ اهدا گردید.

وهمچنان به ابتکار ریاست معارف بامیان به بهترین آموزگاران جام معارف وبه سه تن از دانش آموزان فعال لوح تقدیر ستاره معارف بامیان اهدا گردید.