چهارشنبه 27 مهر‌ماه سال 1390

بامیان از جمله ولایات است که بنا به صعب العبور بدون آن خیلی از قرا وقصبات قبلاً بدلیل نداشتن پل های ارتباطی مجوبر بودند تا فاصله بسیار طولانی را طی میکردند تا به قریه دیگر که در واقع نزیک شان بود برسند، آما این معضل طی سالهای اخیر نسبتاً مرفوع گردیده است.

پل ارتباطی به طول 13 کیلو متر در منقطه کوه دو برادر ساحه پیتو جوی ولسوالی ورس وپل شهر نوع ورس که در حدود چهل متر طول دارد با حضور داکتر حبیبه سرابی والی بامیان وتعدادی از مسئولین محلی بعد از قطع نوار به بهره برداری سپرده شد.

خانم سرابی حین افتتاح این دو پروژه عام المنفعه در تاریخ 26 میزان 1390 گفت : احداث سرک و پل یکی از ضرورت های جدی بامیان می باشد.

وی افزود: با احداث سرک بامیان از انزوا تاریخی بیرون شده وبه تمامی نقاط کظور وصل میشود.

والی بامیان در سفر دو روزه که از وضعیت حکومتداری در محلات و مشکلات مردم بازدید می نمود، برعلاوه این دو پل موتر رو یک پروژه کوچک تولید انرژی آبی را در قریه غوچک ساحه آخضرات ولسوالی پنجاب نیز به بهره برداری سپرد.

داکتر سرابی  وجود برق را در تمامی جوامع یکی از مهمترین موضوعات دانسته افزود: باوجودیکه در طی چهار سال اخیر 412 پروژه کوچک تولید انرژی را در سطح بامیان ایجاد نموده ایم ولی متاسفانه به هیچ وجه کافی نمی باشد.

وی در این مورد توجه وزارت انرژی و آب را خواستار شد.

این در حالیست که مسئولین محلی بارها از کارکرد وزارت انرژی و آب در این ولایت انتقاد نموده است.