چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390

لویه جرگه عنعنوی با سخنرانی رئیس جمهور حامد کرزی امروز ساعت ۱۰ و۳۰ دقیقه در تالار لویه جرگه واقع دانشگاه پلتخنیک کابل رسما آغاز یافت. 

رئیس جمهور هدف از برگزاری این جرگه را روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت و پیمان استراتیژیک با ایالات متحده امریکا اعلام نمود.   وهمچنان از صحبت های رئیس جمهور چنین استنباط میشد که پایگاه را با شرایط قبول داریم. 

همچنان رئیس جمهور در آغاز زمانیکه دو موضوع مهم جرگه را میگفت اشاره نمود که بغیر از این موارد به مسایل دیگر در جرگه دامن زده نشود. 

رئیس جمهور از داشتن روابط نیک وصمیمانه کشور با تمام کشور ها با در نظرداشت حسن نیت تاکید نمود.

 

حضرت صبغت الله مجددی

در این جلسه براساس پشنهاد کمیسیون برگزاری لویه جرگه که توسط نعمت الله شهرانی قرائت گردید حضرت صبخت الله مجددی به عنوان رئیس انتخاب گردید. اعضا مجلس در یک رای عمومی و علنی با کف زدن ها به وی رای موافق دادند.  

بعد از چند دقیقه آقای مجددی چند تن را به ترتیب آتی به عنوان هیئت رهبری این جرگه پشنهاد نمود که به توافق اعضا با آنکه تعدادی در داخل سالون جرگه از این روند انتقاد میکردند گویا اینکه این همه از قبل ساخته شده و ما رای نمی دهیم-  با آنهم با ختم صلوات انتخاب شدند.  شاید یکی از غیر دموکرات ترین انتخاب ها بوده باشد.  

شماره               شهرت                                ملیت/ ولایت                   وظیفه در جرگه

۱- محترم پوهاند نعمت الله شهرانی                   ازبیک/ بدخشان                       معاون 

۲- محترم محمد عارف نورزی                            پشتون/ قندهار                         معاون 

۳- محترم محمد علم ایزدیار                              تاجک/ پنچشیر                        منشی 

۴- محترم حیات الله بلاغی                               هزاره/ غزنی                            منشی 

۵- محترمه صفیه صدیقی                                پشتون/ ننگرهار                       سخنگو  

 

 

پوهاند نعمت الله شهرانی  

معاون لویه جرگه عنعنوی (۱۳۹۰)

 

محمد عارف نورزی  

معاون لویه جرگه عنعنوی(۱۳۹۰)

 

محمد علم ایزدیار 

منشی لویه جرگه عنعنوی (۱۳۹۰) 

 

حیات الله بلاغی 

منشی لویه جرگه عنعنوی(۱۳۹۰) 

 

صفیه صدیقی 

سخنگوی لویه جرگه عنعنوی(۱۳۹۰) 

لویه جرگه عنعنوی که به گفته مسئولین از ماه ثور ۱۳۹۰ الی دیروز آمادگی ها برای برگزاری آن گرفته شده بود در حالی امروز به کارش آغاز نمود که جبهه ملی افغانستان- ائتلاف تغییر و امید و ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون برگزاری آنرا غیر قانونی دانسته و گفته اند که در آن شرکت نخواهند نمود و قبلا ولسی جرگه نیز حضور اعضای این مجلس را در لویه جرگه طی مصوبه ۳۱ خویش غیر قانونی دانسته بودند ولی رئیس مجلس نمایندگان  و تعدادی از نمایندگان امروز در این جرگه حضور یافته بودند. 

تعدادی از اعضای این جرگه از حضور سمبولیک شان تاهنوز شاکی اند.