سه‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1390

  

یکی از راه های مخفی کشف جرم در افغانستان(چادری) 

 

بیخی شوقی 

 

درسها زور بوده همه را گنس کرده  

 

سارکوزی میخوایه خوده قد بوش برابر کنه البته تقلبی 

 

هر قدر گل در تفنگ می گذاریم بازهم صلح نمیشود 

 

وقتی تربوز بدست هنرمن بی افتد 

  

یک گل برای دو نفر پس گل تنها بو نکنی یادت باشه!!! 

 

یکی از جذاب ترین چهره که تاهنوز دیده ام، شاید بد ثلیقه باشم 

 

ارزان و همیشه قابل دسترس 

 

بهترین ایام زندگی 

 

وقتی جای برای محیط زیست در برنامه سرکسازان بود 

 

نباید وقتی نیازمند ات رفع شد اینقدر بی وفا باشی 

 

زمانیکه هنگام طرح سرک انجنیر کمی عاشق باشد 

 

وقتی قهر کردی اینجا تنها می مانی، متوجه باشد هر زمان و در هر مکان قهر نکنی!!! 

 

اگر در این لحظه اینجا می بودی میخواستی چه کسی همرایت باشد؟؟؟ 

 

پیاده روی که من میخواهم قدم بزنم 

 

بعد از ختم همه ای برنامه ها وقتی فکر نکنی در کدام دنده راننده گی میکنی!!!  

امیدوارم از دیدن این تصاویر لذت برده باشی