چهارشنبه 23 آذر‌ماه سال 1390

- خشونت علیه زنان امسال در زون بامیان افزایش قابل ملاحظه داشته است. 

-هیچ مورد خود سوزی در زون بامیان به ثبت نرسیده. 

- خشونت های خیابانی علیه زنان در زون بامیان وجود دارد اما شاکی در این مورد مراحعه نکرده. 

-بمنظور اعاده  حقوق قربانیان و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر اقدامات لازم را روی دست داریم.  

 

مطالب فوق از نکات برجسته کنفرانس مطبوعاتی رئیس دفتر ساحوی حقوق بشر در زون بامیان می باشد. 

بمنظور اطلاع از جریان کلی این کنفرانس در ادامه مراجعه نماید.

نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان در زون بامیان

در کنفرانس مطبوعاتی حاضر که توسط دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در زون بامیان دایرشده است، وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان و موارد نقض آن به بررسی گرفته می شود. آمار و ارقامی که در این کنفرانس ارائیه می گردد شامل تمام ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان( ولایت بامیان، ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسا از ولایت پروان، ولسوالی های حصه اول، حصه دوم بهسود ودایمیرداد از ولایت میدان وردک و ولسوالی های مالستان، ناهور وجاغوری از ولایت غزنی) می گردد.

موارد نقض حقوق بشر از آغاز سال الی ختم ماه عقرب سال 1390

·      تعریف نقض حقوق بشر؛ نقض حقوق بشر به قضایای اطلاق می گردد که در آن یک یا چند مورد حق بشری توسط افراد عادی ویا مامورین دولتی سلب ویا محدود گردیده و ارگانهای مسئول دولتی آنرا مطابق موازین قانونی رسیدگی نکرده و در جهت اعاده حقوق و حمایت از حقوق قربانی اقدام مؤثر نکرده باشد.

·      بخش نظارت وبررسی دفتر ساحوی بامیان از آغاز الی ختم ماه عقرب سال جاری، 92 مورد شکایت دریافت کرده که شامل  20 مورد قضیه نقض حقوق بشر می باشد، از مجموع این 20 مورد، 9 موردآن نقض حق مراحل قانونی،  8 مورد آن نقض حق کرامت انسانی( دو مورد بد، دو مورد لت و کوب توسط موظفین خدمات عامه، یک مورد تجاوز جنسی، یک مورد شکنجه وزولانه ودومورد آن ضرب وجرح)، یک مورد حق حیات، یک مورد حق آزادی و امنیت شخصی ویک مورد نقض حق از داوج وتشکیل خانواده میباشد.

·      تمامی قضایای نقض حقوق بشر توسط بخش نظارت و بررسی مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ 30% از این قضایا موفقانه حل گردیده، 15% آن بسته شده،  5% به دفتر کابل انتقال یافته و50% آن همچنان تحت رسیدگی بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی بامیان قراردارد.

موراد خشونت علیه زنان از آغاز سال الی ختم ماه عقرب سال 1390

·      در دفتر ساحوی بامیان به طور مجموعی 47 مورد شکایت مبنی برخشونت علیه زنان، ثبت گردیده است. بیشترین موارد خشونت علیه زنان را خشونت های جسمی و فزیکی تشکیل می دهد که شامل 22 مورد می شود. سایر خشونت ها نظیر ازدواج قبل از اکمال سن قانونی، 9 مورد، قتل 3 مورد، اخراج از منزل 3 مورد، بد دادن 2 مورد، ممانعت از انتخاب همسر2 مورد، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از تحصیل، طلاق اجباری واختطاف یک یک مورد به ثبت رسیده اند.

·      علاوه بر عوامل ساختاری و قانونی، 57.5% عوامل خشونت های متذکره عدم آگاهی وعرف وسنت های ناپسند( مداخله فامیلی، عدم پرداخت نفقه و منازعه خانوادگی)، 12% عوامل ازدواجهای اجباری، 9% عوامل چند همسری، 6% عوامل فقر معیشتی، اعتیادو دخالت مسئولین دولتی هرکدام 3% بوده 6% عوامل خشونت های متذکره نا مشخص است. خصوصا عوامل وانگیزه های تجاوز جنسی و قتل مشخص نشده است.

·      در زون بامیان خوشبختانه خشونت های شدید نظیر، انتحار، خود سوزی، مجبور نمودن به اعتیاد، خرید وفروش دختران، مجبور نمودن به فحشا و قاچاق و ترافیک زنان ثبت وشناسائی نشده است. برخی خشونت های پنهان دیگر نظیر، آزار واذیت، خشونت های خیابانی،توهین،تحقیر وتخویف و خشونت در محیط کار  نیز وجود دارد که به دلیل عدم مراجعه قربانیان برای همیشه پنهان می ماند.

·      خشونت علیه زنان در زون بامیان در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است. زیرا در تمام سال 1389 در دفتر ساحوی بامیان 44 مورد خشونت ثبت شده بود وامسال صرف در هشت ماه گذشته 46 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است.

·      دفتر ساحوی بامیان به منظور اعاده حقوق قربانیان ورسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان درچارچوب قانون اقدامات لازم را اتخاذ نموده است؛ مستند سازی قضایا، ارجاع شکایات وقضایا به مراجع مربوطه، ارائیه مشوره حقوقی و مساعدت حقوقی به قربانیان، دادخواهی برای اعاده حقوق قربانیا ازطریق ارسال مکاتب به مقامات ذیصلاح چه در سطح ولایت وچه در سطح مرکز، مشارکت ودادخواهی مستمر در جلسات رسمی، سعی در جهت تسریع در روند رسیدگی به قضایا، تدویر برنامه های آموزشی و کنفرانسهاس مطبوعاتی و.... از اقدامات قانونی است که دفتر ساحوی بامیان در زمینه انجام داده است.

·      عوامل زیر در تداوم خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر نقش داشته اند: دخالت افراد متنفذ و در امور رسیدگی به قضایا، عدم آگاهی و عدم باور مندی برخی از کارمندان ارگانهای عدلی و قضائی به موازین حقوق بشر وقوانینی که مطابق به موازین حقوق بشر جدیدا ًوضع گردیده اند( مثل قانون منع خشونت علیه زن)، فیصله های اصلاحی مراجع غیر رسمی که اکثراً خلاف موازین قانونی اتخاذ می شوند، عدم حضور زنان در ارگانهای عدلی و قضائی و وکلای مدافع، نبود محکمه فعال فامیلی، خلا های قانونی، نبود تعمیر توقیف خانه ونظارتخانه در تمامی ولسوالی های تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان و..... از عواملی است که باعث تداوم خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر شده اند. قابل تذکر است که افزایش آگاهی زنان از حقوق بشری خود، خصوصاً حق دسترسی به عدالت و حق شکایت در مراجع رسمی، در افزایش آمار خشونت علیه زنان بی تاثیر نیست.