پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390

نکته: 1- عدد ۳۹ که از طریق لویه جرگه به آن رسمیت داده شده سر آغاز و علت این نوشته است ، برایم جالب بود زمانیکه سخنگوی محترم جرگه در کنفرانس مطبوعاتی اش اگر چند با تنفر این موضوع را اعلام نمود که اشتراک کنندگان جرگه هیچ کدام حاضر نیستند تا عضو کمیته 39 شوند به همین خاطر این شماره حذف شده است. 

عدد 39 شاید  برای تعدادی یک عدد نا پسند تلقی شود ولی به عقیده من این همه توجه و رسمیت داده خرافات است نه واقعیت.  

2- با وجود به اینکه بی نهایت به دین مبین اسلام عقیده و احترام دارم، متاسفانه بعضی موارد از آدرس دین و مذهب که در واقعیت به عقیده من خرافات است وارد ارزش های ما شده مثلاً سفر نکردن در روز های چهار شنبه، زدن قمه در روزها عزاداری بمناسبت شهادت امام حسین (ع) وامثالهم که باید از جانب علما دینی با دادن آگاهی عمومی جلو آن گرفته شود.  

 

 

  

اینها خرافات است باید از زندگی مردم دور شود.

3-  کسانی هستند که در خانه نان کافی ندارند فرزندان شان وسایل مکتب بطور مکمل ندارد، لباس مناسب به تن خود وعیال اش نیست ولی با آنهم تمامی هست بود خود را به گروه میدهد ویا هم می فروشد وبه زیارت اماکن مقدسه میرود من عقیده دارم که این موضوع نه تنها باعث شادی روح برزگان دین ما نمی گردد بلکه باعث نابودی خود شخص میگردد. واین شرکت های توریستی زیارتی با نشر اعلانات رنگارنگ و ایجاد دفاتر برای جذب مشتری  در هر گوشه وکنار کشور تجارت شان را روند می دهند وبس.