یکشنبه 19 تیر‌ماه سال 1390

ولسوالی لعل وسرجنگل یکی از ولسوالی های پرنفوس ولایت غور می باشدٰ در این ولسوالی برنامه های بازسازی خیلی کم انجام شده است. 

دو روز قبل به یکی از دوستانم در غور در تماس شدم برایم گفت که در مراسم افتتاح تعمیر اداری ولسوالی لعل وسرجنگل رفته بودیم مردم بسیار عالی استقبال نمودند. 

به گفته وی آقای عبدالله هیواد والی غور برای اولین بار به این ولسوالی رفته است. 

قرار گفته های مردم این ولسوالی عرضه خدمات دولتی در این ولسوالی خیلی محدود وناچیز است. 

این در حالیست که سال گذشته سرک این ولسوالی که به ولایت بامیان متصل است برای شش ماه نسبت موجودیت برف مسدود بود وخیلی نرخ کالاها ومواد غذای بلند رفته بود.