پنج‌شنبه 13 مرداد‌ماه سال 1390

با وجود فشار امتحانات برای اینکه از بامیان بی خبر نمانم بر علاوه تماس با دوستان سعی میکنم وبلاگ دوستان وعزیزان بامیانی را نیز هر روز مرور داشته باشم. 

دیروز به عنوان نوشته ای از همکار گرامی ام آقای علی پیام برخوردم که خبر از به چاپ رسیدن کتاب وزینش را داده بود خیلی خوشحال شدم 

از صمیم قلب این موفقیت معنوی را برای شما تبریک گفته و از خداوند منان آرزوی سلامتی و بهرزوی شما دارم امیدوارم شاهد موفقیت های مزید شما باشم. 

خیلی مشتاقم یک نسخه آنرا مطالعه نموده چون بدون شک برایم خیلی مفید وارزنده خواهد بود خصوصاً بخشهای حقوقی و امنیتی آن . 

با عرض حرمت