پنج‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1390

اخذ مطلب بدون اجازه و یا ذکر نام پدید آورنده در عین حالیکه خلاف اخلاق نویسندگی می باشد بنا به حکم قانون حقوق کاپی رایت افغانستان جرم است.  

چند روز میشود که متاسفانه تعدادی از دوستان برای نشر در نشریه های چاپی خود از مطالب این وبلاگ استفاده نمودهوبا کمال بی شرمی حتی نامی از وبلاگ ویا نویسنده آن نیاورد و در واقع چنین می نمایند که مطلب از خودشان است.  

 بناً از دوستان خواهشمندم که در این مورد توجه نموده ممنون سازند.