پنج‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1390

دوست عزیز سلام! 

با این حرفها فکر نکنم پناهندگی داده شود.